Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na spektakle i wydarzenia organizowane przez ART MOVEMENT Marcin Mroziński, ul. Janusza Kusocińskiego 128 lok. 13, 94-054 Łódź, NIP 7272715484, numer REGON 366017008

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zasady zakupu przez użytkowników, biletów na spektakle i wydarzenia organizowane przez ART MOVEMENT Marcin Mroziński za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.artmovement.pl zwanej dalej Sklepem.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży jest ART MOVEMENT Marcin Mroziński.
 3. Płatności za bilety nabyte za pośrednictwem Sklepu obsługuje serwis internetowy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 72, 30-552.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 5. Zakup biletów online jest jednoznaczny z potwierdzeniem faktu zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacją.
 6. Nabycie biletów za pośrednictwem Sklepu jest możliwe wyłącznie w razie spełnienia następujących - minimalnych - warunków technicznych:
  1. oprogramowanie: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Google Chrome zaktualizowane do najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript®,
  2. wymagania sprzętowe: pozwalające na płynną obsługę oprogramowania wymienionego w pkt 6.1. zgodnie z zaleceniami producentów w/w przeglądarek dot. minimalnych wymagań sprzętowych dla danego systemu operacyjnego i urządzenia.
 7. Proces nabycia biletów za pośrednictwem Sklepu składa się z następujących etapów:
  1. określenie ilości i rodzaju biletów;
  2. rejestracja pełna/ szybkie zakupy bez zakładania Konta Klienta – obejmująca podanie danych osobowych:
   • imię i nazwisko (wymagane),
   • adres e-mail będący loginem (wymagany),
   • numer telefonu,
   • adres zamieszkania
   • hasło (wymagane w przypadku pełnej rejestracji),
   • datę urodzenia uczestnika spektaklu (wymagana - warunek konieczny finalizacji transakcji dla osób pełnoletnich);
  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  4. akceptacja niniejszego Regulamin sprzedaży biletów;
  5. potwierdzenie danych i zamówienia;
  6. dokonanie płatności poprzez:
   • system dotpay (automatyczna/natychmiastowa weryfikacja wpłaty) lub
   • przelew na rachunek bankowy (weryfikacja wpłaty może potrwać do 2-ch dni roboczych);
  7. przesłanie potwierdzenia zakupu biletu/biletów na wskazany przez użytkownika adres e-mail podany podczas rejestracji,
  8. pobranie i wydruk przez użytkownika wygenerowanego biletu.
 8. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż 50 biletów w jednym zamówieniu.
 9. Zakup biletu/biletów za pośrednictwem Sklepu możliwy jest nie później niż 7 dni przed danym spektaklem.
 10. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej przez Sklep. Płatność powinna być dokonana nie później niż 24 godziny od chwili złożenia zamówienia.
 11. Ceny biletów są kwotami brutto i są podane w złotych polskich.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletów.
 14. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
 15. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez użytkownika osobom trzecim danych zawartych na bilecie.
 16. Użytkownik aby skorzystać z biletu, zobowiązany jest wydrukować pobrany bilet. Niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.
 17. Bilety zakupione za pośrednictwem Sklepu podlegają zwrotowi lub wymianie WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania spektaklu przez organizatora. Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane pod adresem e-mail: art@artmovement.pl
 18. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne spektakle.
 19. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez wskazywania przyczyn.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spektaklu/wydarzenia bez podania przyczyny.
 21. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: art@artmovement.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom mającym założone Konto klienta w Sklepie. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od momentu zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulamin w każdym czasie bez wskazywania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji dotyczącej zmiany regulamin na stronie internetowej https://sklep.artmovement.pl lub http://artmovement.pl/. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu publikacji jego treści na stronie internetowej. Użytkownik akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 23. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://sklep.artmovement.pl/content/3-Regulamin-sprzedazy-biletow
 24. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.
 25. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji.
 26. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży biletów na spektakle.
 27. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 28. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania i obserwacji sposobów użytkowania strony https://sklep.artmovement.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  1. cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony https://sklep.artmovement.pl,
  3. cookies podmiotów zewnętrznych takich jak Google - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.
 29. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje, usługi Sklepu lub proces zakupu biletów nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z Polityką prywatności i plików cookies.
 30. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 r.